Upgrade to add your own logo

Trimble Connect-fika del 3 : Hämta och lägga in information i Trimble Connect

I del 3 av Trimble Connect-fika får du lära dig:
Använda data table och organizer
Skapa rapporter
Skapa och ange egna attribut på delar i modeller